( πετρελαίου ), ΟΑΕΔ κοινωφελής εργασία : Τα τελευταία ΝΕΑ – Στις 15 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, ενώ όπως είναι ήδη γνωστό, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγών στο καθεστώς χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης προς τους δικαιούχους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το πετρέλαιο αναμένεται να εμφανίσει φέτος κόστος μειωμένο κατά 10 λεπτά, συγκριτικά με την περσινή τιμή του. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να εξετάζει δύο σενάρια, αναφορικά με την ερχόμενη χειμερινή περίοδο.

Βάσει των όσων αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος», τα σενάρια αναφορικά με το πετρέλαιο θέρμανσης είναι τα παρακάτω:

-Αύξηση του βασικού κατά 20%, από τα 0,16 στα 0,192 ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου προβλέπει το πρώτο σενάριο του υπουργείου.

-Το άλλο σενάριο που εξετάζεται προβλέπει αύξηση του βασικού ποσού κατά 25%, από τα 0,16 στα 0,20 ευρώ ανά λίτρο.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, αλλαγές εξετάζει το επιτελείο του υπουργείου Οικονομικών και σε ό,τι αφορά στα γεωγραφικά κριτήρια, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο θα χορηγείται το επίδομα θέρμανσης στους δικαιούχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται κάθε χρόνο σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, ενώ η καταβολή του γίνεται με βάση συγκεκριμένα γεωγραφικά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, ενώ δίνεται με τη μορφή επιδότησης σε αγορά συγκεκριμένης ποσότητας πετρελαίου.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το καθεστώς που ισχύει σήμερα για το ποιοι δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης, ισχύουν τα εξής:

-Άγαμοι φορολογούμενοι, οι οποίοι κατά το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ και κατείχαν, την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, αστική ακίνητη περιουσία (κτίσματα και εντός σχεδίου πόλεως οικόπεδα) συνολικής αντικειμενικής αξίας μέχρι 130.000 ευρώ.

-Έγγαμοι και συνάψαντες σύμφωνα συμβίωσης φορολογούμενοι, οι οποίοι το προηγούμενο έτος είχαν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και, την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 20.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο

-Μονογονεϊκές οικογένειες που, κατά το προηγούμενο έτος, είχαν ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι 22.000 ευρώ και, την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, κατείχαν αστική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 250.000 ευρώ. Το εισοδηματικό όριο των 22.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο μετά το πρώτο, αναφέρει το mononews.gr.

ΟΑΕΔ Κοινωφελής εργασία

Τον επόμενο μήνα αναμένεται η προκήρυξη του νέου προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ (oaed.gr) στους δήμους για 35.000 άνεργους.

Το πρόγραμμα αφορά στους δήμους, στις Περιφέρειες και στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας. Ακόμα αφορά σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας / Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Όπως αναφέρουν «Τα Νέα», το πρόγραμμα στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της μακροχρόνιας ανεργίας. Ακόμα επιχειρεί να επανασυνδέσει τους μακροχρόνια άνεργους με την αγορά εργασίας. Στα «συν» του προγράμματος είναι βέβαια και η προαγωγή της κοινής ωφέλειας σε τοπικό επίπεδο, με την κάλυψη κοινωνικών αναγκών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, το θα διαρκέσει οκτώ μήνες και θα απευθύνεται κυρίως σε μακροχρόνια ανέργους. Όσον αφορά δε τη χρηματοδότησή του, αυτή θα προέρχεται τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η απασχόληση θα είναι με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και θα παρέχεται με τη μορφή έργων με συγκεκριμένα παραδοτέα. Μάλιστα, τα έργα θα καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα στην βελτίωση της καθημερινής ζωής των κατοίκων των δήμων. Όπως είναι για παράδειγμα η αναβάθμιση υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση μεγαλύτερου πλήθους κατοίκων κ.ά. Είναι δε ενδεικτικό πως προκειμένου να διευκολυνθούν οι άνεργοι θα συμμετάσχουν σε ειδικές δράσεις κατάρτισης.

ΟΑΕΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2019-2020 : Κοινωφελής εργασία, ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Σημειώνεται πως τα έργα που αναμένεται να υλοποιηθούν θα επιλέγονται από τους ίδιους τους δήμους, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες τους. Θα στοχεύουν δε σε τομείς, όπως η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους και η συντήρηση και αναβάθμιση μικρών υποδομών. Η αναβάθμιση της λειτουργίας των υπηρεσιών αλλά και η αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος.

Πάντως, βάσει των έως τώρα δεδομένων, η ημερήσια αμοιβή πρόκειται να διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ μηνιαία δεν θα ξεπεράσει τα 546 ευρώ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ. Ακόμα Βορειοηπειρώτες, ομογενείς, άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Μέλη οικογενειών (ή μονογονεϊκών οικογενειών) στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του . Ακόμα μακροχρόνια άνεργοι ή άνεργοι πτυχιούχοι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Παράλληλα, άνεργοι ηλικίας άνω των 29 ετών εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ. Τέλος άνεργοι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Επίδομα θέρμανσης 2019 ( πετρελαίου ), ΟΑΕΔ κοινωφελής εργασία : Τα τελευταία ΝΕΑ