: Εγιναν γνωστές οι ημερομηνίες πληρωμής για τους 296.223 δικαιούχους του (keaprogram.gr) για τον μήνα Ιανουάριο, που θα πληρωθεί σε μερικές ημέρες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Εγκρίθηκε με απόφαση της υπουργού Εργασίας κ. Αχτσιόγλου η μεταφορά πίστωσης συνολικού ποσού 66.509.986,25 € (εξήντα έξι εκατομμύρια πεντακόσιες εννέα χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) για την πληρωμή μηνός Ιανουαρίου σε 296.223 (διακόσιους ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσιους είκοσι τρεις) δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης – ΚΕΑ».

Διαβάστε επίσης:   ΚΕΑ-Keaprogram: Αιτήσεις-Τελευταίες πληροφορίες

Η πληρωμή αναμένεται να γίνει το διήμερο 25 – 26 Ιανουαρίου. Συγκεκριμένα Valeur πίστωσης: 25/01/2018, στους δικαιούχους: 26/01/2018.
Να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε η αποστολή μηνυμάτων ειδοποιήσεων απο το ΚΕΑ για τις νέες τροποποιητικές που πρέπει να υποβάλλουν οι δικαιούχοι είτε στους Δήμους είτε ηλεκτρονικά στο Keaprogram.gr για να συνεχιστεί η παροχή το 2018.