: Στις 14 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε  η πρώτη πληρωμή για το κοινωνικό μέρισμα (koinonikomerisma.gr). Ωστόσο απομένει άλλη μία.

Η ανακοίνωση που έχει εκδώσει το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει:

«Σε συνέχεια της από 5 Δεκεμβρίου ανακοίνωσης σχετικά με τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος 2018, σημειώνουμε τα εξής:

• Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου.

• Για αιτήσεις που έχουν εγκριθεί έως και την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου.

• Για όσες αιτήσεις εγκριθούν από την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου έως και την καταληκτική προθεσμία, το κοινωνικό μέρισμα θα καταβληθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου».

Τα βήματα για την αίτηση
1. Είσοδος στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TAXIS του δικαιούχου.
2. Συμπλήρωση στοιχείων ΑΜΚΑ, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail.
3. Τα στοιχεία ελέγχονται αυτόματα για την ορθότητά τους.
4. Συμπλήρωση ΙΒΑΝ ενεργού τραπεζικού λογαριασμού.
5. Ο αιτών ελέγχει εάν συμπεριλαμβάνονται όλα τα μέλη του νοικοκυριού στην αίτησή του. Εάν κάποιο ανήλικο μέλος δεν συμπεριλαμβάνεται, θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του ώστε να συμπεριληφθεί στην αίτηση.
6. Στη συνέχεια όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη του νοικοκυριού θα πρέπει να αποδεχτούν ή να απορρίψουν την υπαγωγή τους στην αίτηση, κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών TAXIS. Προσοχή! Χωρίς αυτή την ενέργεια η αίτηση δεν προχωρά.
7. Μετά την ολοκλήρωση των συναινέσεων, ή μη, εμφανίζεται αυτόματα η ένδειξη που αναφέρει εάν πληρούνται τα κριτήρια. Εάν πληρούνται τα κριτήρια, θα πρέπει ο δικαιούχος να πατήσει την επιλογή έγκριση – συναίνεση, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έπειτα από 1 ή 2 ημέρες γίνεται η πίστωση του ποσού.

Σε περίπτωση προβλήματος οι πολίτες πρέπει να απευθυνθούν:

Σε ΚΕΠ για ενημέρωση/διόρθωση ΑΜΚΑ.
Στον ΕΦΚΑ για θέματα ασφάλισης.
Στον ΟΑΕΔ για θέματα ανεργίας.

Το σύστημα του κοινωνικού μερίσματος είτε ενημερώνεται αυτόματα για τις αλλαγές είτε τα ΚΕΠ και ο ΕΦΚΑ ενημερώνουν υπηρεσιακά την ΗΔΙΚΑ.

Για τεχνικά θέματα των αιτήσεων, που δεν αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις και δεν καλύπτονται από τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 213-2168380.