Υπ. Εργασίας: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ ΤΕΚΑ για συμμετέχοντες σε προγράμματα μαθητείας

Υπ. Εργασίας: Την παράταση της προθεσμίας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) ΤΕΚΑ μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2022... και της καταβολής ...

Υπ. Εργασίας: Ρυθμίσεις για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος του ΟΑΕΔ και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών – Ποιους αφορά

Υπ. Εργασίας: Με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, αντιμετωπίζονται τα ζητήματα ...

Page 1 of 2 1 2