Τα social media φαίνεται πως προτιμούν πλέον οι νέοι για να ενημερωθούν καθημερινά για την επικαιρότητα και τις ειδήσεις που απασχολούν.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα social media ξεπερνούν και αντικαθιστούν τον ρόλο της τηλεόρασης.

Το 28% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών που συμμετείχαν στην έρευνα, ανέφεραν ότι προτιμούν τα social media για την ενημέρωσή τους, ενώ το 24% αυτών αροτιμά την τηλεόραση.

Η έρευνα που διεξήχθη από το Ινστιτούτο του Reuters για τη μελέτη της Δημοσιογραφικής Έρευνας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το 51% των ανθρώπων με απευθείας πρόσβαση στο διαδίκτυο χρησιμοποιεί τα social media για να ενημερωθεί.

Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των κινητών τηλεφώνων για την πρόσβαση στην είδηση υπονομεύει τα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα.