Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το μόνιμο προσωπικό με το οποίο θα ενισχυθεί το και Νησιωτικής Πολιτικής και οι εποπτευόμενοι φορείς του, προκειμένου να καλύψουν τις πάγιες ανάγκες τους.

Αναλυτικότερα, προκηρύχτηκε με την προκήρυξη του (www.asep.gr) η πρόσληψη 54 θέσεων μόνιμου ή ΙΔΑΧ (ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου). Πρόκειται για θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι θα απασχοληθούν στη Κεντρική Υπηρεσία, τον Οίκο Ναύτου, το Λιμενικό Ταμείο Φωκίδας, το Λιμενικό Ταμείο Ν.Φθιώτιδας, τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας Α.Ε., τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. και τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Συγκεκριμένα, οι προκηρυχθείσες θέσεις ανά φορέα είναι: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κεντρική Υπηρεσία Δώδεκα θέσεις ΠΕ κατηγορίας (κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού, Μηχανικών, Περιβάλλοντος και Ιατρών ειδικοτήτων).

Διαβάστε επίσης:   ΑΣΕΠ: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις της προκήρυξης 6K/2017 στο asep.gr

Πέντε θέσεις ΤΕ κατηγορίας (κλάδου Πληροφορικής, Μηχανικών)

Τέσσερις θέσεις ΔΕ κατηγορίας (κλάδου Προσωπικού Η/Υ) Οίκος Ναύτου

Τέσσερις θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Λιμενικό Ταμείο Ν.Φωκίδας

Μία θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Λιμενικό Ταμείο Ν.Φθιώτιδας

Μία θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.

Δύο θέσεις (ΙΔΑΧ) ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.

Δώδεκα θέσεις ΔΕ κατηγορίας (Διοικητικών Γραμματέων και διαφόρων τεχνικών ειδικοτήτων) Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Δύο θέσεις ΤΕ Μηχανικών/Τεχνολογικών Εφαρμογών

Έντεκα θέσεις ΔΕ κατηγορίας διαφόρων Τεχνικών ειδικοτήτων

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν από το προαναφερόμενο ΦΕΚ, μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr