Κανάλι της Βουλής: Σε μία πρωτότυπη απόφαση προχώρησε η διοίκηση του καναλιού της Βουλής η οποία ζητάει και μπαίνει στις μετρήσεις καταβάλλοντας βέβαια και το σχετικό ποσό στην ιδιωτική εταιρεία μετρήσεων.

Την απόφαση υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων και αναρτήθηκε στην Κοινοβουλευτική Διαφάνεια, με την οποία έγινε ανατέθηκε «στην εταιρία THE NIELSEN COMPANY (GREECE) Α.Ε., Λεωφόρος Συγγρού 166, 176 71, Καλλιθέα, της παροχής υπηρεσιών για την μέτρηση της τηλεθέασης του Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018.»

Διαβάστε επίσης:   Survivor Greece 2017- Το παρασκήνιο της αποχώρησης του Γιώργου Χρανιώτη

Μάλιστα σύμφωνα με την απόφαση «για τις υπηρεσίες αυτές θα συντάσσεται, στο τέλος κάθε μήνα, σχετική βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής» ενώ «η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, στο τέλος κάθε μήνα, με την παράδοση της σχετικής βεβαίωσης από τον Γενικό Γραμματέα της Βουλής και των σχετικών δικαιολογητικών, και ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €), πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, ανά μήνα.

Η συνολική τιμή για τις ανωτέρω υπηρεσίες ορίζεται σε επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ευρώ (7.440,00 €), ήτοι 6.000,00 € + 1.440,00 € για ΦΠΑ, σε βάρος του KAE 0899 του προϋπολογισμού εξόδων Βουλής χρήσεως 2017».