Στις 5 Σεπτεμβρίου , ο Έλπις ξεκίνησε από το Λονδίνο και περνώντας κατά σειρά από Αγγλία, Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Ελβετία και Ιταλία , έφτασε στην Ελλάδα στις 3 του μηνός και στις 11 Οκτωβρίου κατέληξε στην Αθήνα. Οχτώ χώρες, 35 μέρες και 2.500 χιλιόμετρα ποδηλατώντας, για να «φωνάξει δυνατά το μήνυμα της αγάπης και της συμμετοχής για τον παιδικό καρκίνο».