Τα πέντε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που αυξάνουν τον κίνδυνο – Δείτε τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας.

Η πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Αμερικανικής Εταιρείας Γηριατρικής (American Geriatrics Society), εξέτασε πέντε χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και το αν και πώς αυτά συνδέονται με δύο πρόδρομες καταστάσεις , το  Σύνδρομο Κινητικού-Γνωστικού Κινδύνου (MCR) και την Ήπια Γνωστική Διαταραχή (MCI).

Τα χαρακτηριστικά αυτά ήταν ο νευρωτισμός, η εξωστρέφεια, η ευσυνειδησία, η διαλλαγή (συμβιβασμός, δεκτικότητα) και η ανοιχτοσύνη (ειλικρίνεια). Μεταξύ, λοιπόν, 524 ενηλίκων ηλικίας 65 ετών και άνω που παρακολουθήθηκαν για κατά μέσο όρο 3 έτη, 38 συμμετέχοντες ανέπτυξαν MCR και 69 ανέπτυξαν MCI (μερικοί μάλιστα και με απώλεια μνήμης).

Η ικανότητα του να ανοίγεσαι στους άλλους συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης MCR κατά 6%, ενώ ο νευρωτισμός συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης MCI κατά 6% και γνωστική εξασθένηση της μνήμης αλλά και της εγκεφαλικής λειτουργίας.

Ενώ απαιτούνται περισσότερες μελέτες, τα αποτελέσματα αυτά παρέχουν ενδείξεις ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας παίζουν ανεξάρτητο ρόλο στον κίνδυνο πρόκλησης ή στην προστασία έναντι συγκεκριμένων συνδρόμων προ της άνοιας και ενδεχομένως και με αυτή. Ασφαλώς απαιτείται περαιτέρω έρευνα, ωστόσο οι πτυχές της προσωπικότητας παίζουν και αυτές τον ρόλο της, αναφέρει η ιστοσελίδα ygeiamou.gr.