Με κεντρικό μήνυμα «Προς την αυτονομία και την αυτοδιάθεση» (Toward Autonomy and Self-Determination) πραγματοποιήθηκε η φετινή, ένατη κατά σειρά, .

Σύμφωνα με τον όπως διαβάζουμε στο Onmed.gr, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (CRPD) αναγνωρίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην ανεξαρτησία και την ατομική αυτονομία (άρθρο 3). Επίσης, η Σύμβαση υπογραμμίζει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να «απολαμβάνουν ικανότητα προς δικαιοπραξία σε ίση βάση με τους άλλους, σε όλες τις πτυχές της ζωής» (άρθρο 12).

Η ικανότητα προς δικαιοπραξία παίζει κεντρικό ρόλο στην αναγνώριση ενός ατόμου ως προσωπικότητα με δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις και να συνάπτει νομικές σχέσεις. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο , ορισμένες ικανότητες συχνά θεωρούνται απαραίτητες για να διαπιστωθεί η πλήρης ατομική αυτονομία, κάτι που δημιουργεί εμπόδια στην κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αυτισμό.

Διαβάστε επίσης:   Ύπνος: Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι αποτελεί το μυστικό της ευτυχίας!

Με αφορμή την το Τμήμα Πληροφόρησης του Κοινού και το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων του οργάνωσαν την Παρασκευή, 31 Μαρτίου, συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν πολιτικές και προσεγγίσεις που εφαρμόζονται σχετικά με την εποπτεία, την κατάκτηση της αυτοδιάθεσης και την ικανότητα προς δικαιοπραξία των ατόμων με αυτισμό.

Ο (ΠΟΥ) από την πλευρά του επισημαίνει ότι ο αυτισμός και οι λοιπές μορφές αναπηρίας αποτελούν μέρος της ανθρώπινης εμπειρίας που συμβάλλει στην ποικιλομορφία. Έτσι, ο ΠΟΥ στοχεύει στην κανονικοποίηση της αναπηρίας στο πλαίσιο της αναπτυξιακής του ατζέντας.

Η κανονικοποίηση αυτή προϋποθέτει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στον σχεδιασμό, στην εφαρμογή, στην παρακολούθηση και στην αξιολόγηση των πολιτικών και των προγραμμάτων στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή, ώστε να αναχαιτιστεί η διαιώνιση των ανισοτήτων.