ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: Οι ιταλικές φορολογικές αρχές εξέδωσαν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το καθεστώς ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΦΠΑ σε πραγματικό χρόνο, το οποίο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2019 (Sistema di Interscambio (SdI)).

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο το οποίο θα εκδίδεται από τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι ενταγμένες στο ΦΠΑ, θα υποβάλλεται πρώτα στις φορολογικές αρχές πριν στη συνέχεια αποσταλεί στους πελάτες.

Σύμφωνα με τις νέες τεχνικές προδιαγραφές:

– Τα τιμολόγια θα είναι πρέπει να είναι σε μορφή XML

– Οι εταιρείες μπορούν να προσθέσουν επιπλέον στοιχεία στα τιμολόγια πέραν των βασικών απαιτήσεων τιμολογίου.

– Όταν ένα τιμολόγιο περιλαμβάνει ψηφιακή υπογραφή, το σύστημα (SdI) θα την ελέγχει και θα την επιβεβαιώνει.

– Τα τιμολόγια μπορούν να παραδίδονται με πιστοποιημένο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με web υπηρεσία ή πρωτόκολλο FTP

Διαβάστε επίσης:   Φορολογική δήλωση 2017-2018: Αποδείξεις και αφορολόγητο

– Οι ιταλικές φορολογικές αρχές θα εκδίδουν εκθέσεις απόρριψης για τα μη έγκυρα τιμολόγια εντός πέντε ημερών από την υποβολή τους.

– Τα εγκεκριμένα τιμολόγια από την φορολογική αρχή θα αποστέλλονται στους πελάτες των φορολογουμένων. Στην συνέχεια θα χορηγείται μια απόδειξη με χρονοσήμανση στον εκδότη του στοιχείου.

– Τα πιστωτικά τιμολόγια και οι αυτοπαραδόσεις θα πρέπει επίσης να αποστέλλονται μέσω του συστήματος SdI

– Οι εκδότες θα μπορούν να χρησιμοποιούν ενδιάμεσες εταιρίες για την παράδοση των τιμολογίων.