: Σε ανακοίνωση αναφορικά με την ασφάλιση των μελών του, προέβη ο ΟΓΑ (oga.gr) ώστε να ξεκαθαριστεί το τοπίο. Ετσι, σύμφωνα με αυτήν, από την 1/3 η ασφαλιστική ικανότητα έχει περάσει στο ΕΦΚΑ.

Η ανακοίνωση του διοικητή του ΟΓΑ, Στυλιανού Πλιάκη, αναφέρει:

Μετά και την ψήφιση της παρ. 2 του άρθρου 95 ν. 4461/2017 έχει ολοκληρωθεί η παροχή ασφαλιστικής ικανότητας σε όλους τους δικαιούχους ΟΓΑ.

Διαβάστε επίσης:   ΕΦΚΑ: Μειώσεις μισθών και υποχρεωτικές μετακινήσεις για τους υπαλλήλους

Από τον ΟΓΑ έχει παρασχεθεί μέχρι και 28/2/2018 η ασφαλιστική ικανότητα σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων, όπως παρεχόταν μέχρι 28/2/2017.

Επισημαίνεται ότι μετά την 1/3/2017, για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους και τα προστατευόμενα μέλη, η ασφαλιστική ικανότητα παρέχεται από τον ΕΦΚΑ, δηλαδή τον φορέα στον οποίο έχουν ενταχθεί.

Κράτα το