: Από τα 57 ευρώ το μήνα ξεκινά το ποσό που καλείται να δαπανήσει ασφαλισμένος στον πρώην ΟΓΑ (νυν ΕΦΚΑ), ο οποίος επιθυμεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης εντός του 2017.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς. Τυχόν όμως εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Το συγκεκριμένο ποσό ισχύει μόνο για όσους αγρότες εμφανίσουν ζημία ή δηλώσουν ατομικό φορολογητέο ετήσιο εισόδημα μέχρι 4.923,12 ευρώ (το κατώτατο δηλαδή μηνιαίο των 410,26 ευρώ) στην πιο πρόσφατη εκκαθαρισμένη δήλωσή τους.

Όπως ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και σημειώνει το agronews.gr, για την εξαγορά πλασματικού χρόνου ασφάλισης, το μηνιαίο αντίτιμο για την εξαγορά πλασματικού χρόνου, ειδικά για τους πρώην ασφαλισμένους του ΟΓΑ (oga.gr), για το 2017 ισούται με το 14% του μηνιαίου τους φορολογητέου εισοδήματος, με κατώτατο όριο τα 410,26 ευρώ.

Διαβάστε επίσης:   ΟΓΑ: Επείγουσα ανακοίνωση ύστερα από λάθος σε ημερομηνία διαγωνισμού

Ακόμη δηλαδή και στην περίπτωση που κάποιος εμφάνισε ζημία στην φορολογική δήλωση για το 2016, αν θέλει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο, το 2017, θα πρέπει να δαπανήσει 57 ευρώ για κάθε μήνα. Στην περίπτωση που δηλώνει μηνιαίο εισόδημα άνω των 410,26 ευρώ, το ποσό της εξαγοράς αυξάνεται.

Σημειωτέον ότι για το 2018 το ανωτέρω ποσοστό για την εξαγορά πλασματικού χρόνου διαµορφώνεται σε 16% του μηνιαίου εισοδήματος, το 2019 σε 18% του μηνιαίου εισοδήματος, το 2020 σε 19% του μηνιαίου εισοδήματος, το 2021 σε 19,5% του μηνιαίου εισοδήματος και το 2022 κι εντεύθεν το ανωτέρω ποσοστό διαµορφώνεται στο τελικό 20% του μηναίου εισοδήματος.