Ακόμη 12 μήνες στις θέσεις τους οι ωφελούμενοι της κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ στην Υγεία. Αλλαγές στα ποσά που δικαιούνται όσοι μακροχρόνια άνεργοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα της υγείας, αλλά και στον χρόνο απασχόλησης, περιλαμβάνει τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που έχει εκδοθεί από τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομίας και Εργασίας.

Της Αλεξάνδρας Κλειδαρά
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον δημόσιο τομέα της υγείας.

Οι ωφελούμενοι απασχολούνται στους Φορείς Υποδοχής σύμφωνα με το γενικό ή ειδικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει τους Φορείς Υποδοχής.

Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ορίζεται στα 150,00 Ευρώ σε μηνιαία βάση για την κατηγορία ΔΕ πληρωμάτων ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και για την κατηγορία των ΔΕ Οδηγών – ΔΕ Πληρωμάτων ασθενοφόρων των λοιπών φορέων παροχής Υπηρεσιών Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και τις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ). Επίσης, η αρχική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Μετά το πέρας της ως άνω διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι απασχολούνται για άλλους δώδεκα (12) μήνες υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις.

Η απασχόληση των ωφελούμενων συνεχίζεται για άλλους δώδεκα (12) μήνες, επιπλέον της χρονικής διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου, υπό τους ίδιους όρους και στις ίδιες θέσεις. Από τις αλλαγές που συμφωνήθηκαν προκαλείται επιπλέον συνολική δαπάνη ύψους έως το ποσό των εξήντα εκατομμυρίων Ευρώ (60.000.000 €) η οποία βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: – για το έτος 2019: 33.000.000 Ευρώ και – για το έτος 2020: 25.000.000 Ευρώ – για το έτος 2021: 2.000.000 Ευρώ.

dikaiologitika.gr